Svenska Svenska Lysekil English English

GDPR - General Data Protection Regulation


Har Ni hört talas om GDPR?

Det står för [G]eneral [D]ata [P]rotection [R]egulation och är en ny dataskyddslag som
börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).


Vilken information är registrerad?

Ni som är medlem i Bostadsrättsföreningen har rätt att ta del av vilka personuppgifter
som är registrerade hos föreningen. Observera att föreningen enbart har tillgång till
personuppgifter som behövs för att föreningens egen verksamhet, till exempel
Tag-nycklar till entre systemet samt tidsbokningaayatemet till tvättstugan.

©Copyright 2016. BRF Gullmaren 2, Lysekil - Web Design By: IT-Konsult & Support